گوشت ,کوثر ,نخواهد ,بهشت ,هستی ,گوشت وخون
یامن له الدنیاوالأخره

نبی اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:

»ای علی، اگرترس این نبود که گروه هائی ازامت من درباره تو چیزهایی بگویند که نصاری درباره عیسی گفتند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که وقتی از میان جمعی از مسلمانان عبور کنی، خاک پایت و باقیمانده آب وضویت را بگیرند و به آن شفا جویند، ولی همین برای تو کافیست که بگویم: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی. جزاینکه بعد از من دیگر پیامبری نخواهد بود.

تو قرض مرا ادا می کنی و طبق سنت من می جنگی و در آخرت، نزدیکترین مردم به من هستی و فردا بر سر حوض کوثر خلیفه و جانشین من بوده، منافقین را از آن دور میسازی، تو اولین کسی هستی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شوی و داخل بهشت میگردی و شیعیان تو بر جایگاه هایی از نور، از حوض کوثر همواره سیراب شده، با چهره هایی روشن در اطراف من گرد می آیند و من شفاعتشان میکنم و آنها فردا در بهشت همسایه من هستند و دشمنان تو (در قیامت) تشنه کام و سیه روی و حلق آویزند، خصومت با توخصومت با من است و مسالمت با تو مسالمت با من و پنهان و آشکار تو، پنهان وآشکار من واسرار سینه تو،اسرارسینه من است و تو محل دروازه دانش منی و فرزندانت، فرزندان من و گوشت وخون تو گوشت وخون من بوده و حق با توست و بر زبان و قلم و چشم تو جاریست و ایمان با گوشت و خونت،همچون گوشت و خون من در آمیخته و خداوند بزرگ فرمان داده تا مژده بدهم که تو و خاندانت در بهشت و دشمنانت در آتشند و آنکس که کینه تو را دارد در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شدو آنکس که محبت تو را بدل دارد،از آن محروم نخواهد گشت.«

(خطیب خوارزمی درمناقب ص ۷۷ و ۹۶ و درمقتل الحسین خوارزمی ص ۴۵ - حافظ گنجی شافعی درکفایة الطالب ص ۱۳۵ به طور کامل-خطیب بغدادی درج ۱۴ ص ۳۲۱ درتاریخ خود بنام هیثمی ودرمجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۵ و ج ۹ ص ۱۳۴ نقل نموده اند.)

(rasadfekr.blog.ir : افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی)
منبع اصلی مطلب : راهی قدسی
برچسب ها : گوشت ,کوثر ,نخواهد ,بهشت ,هستی ,گوشت وخون
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : علی ممسوس فی ذات الله